icono-eventos

Ací pots vore tots els actes que l’Agrupació té prevists realisar durant tot l’eixercici faller.
Inclou també les presentacions de les 12 falles de l’Agrupació.
Si hi ha algun canvi de data, hora o lloc, s’avisarà en la suficient antelació.


Calendari de l’Agrupació EPSF

Si vols imprimir un llistat dels actes de tot l’any, fes clic primer en la pestanya “Agenda” i després en el botó “Imprimir” i seguix estos passos:

  • Selecciona l’interval de dates.
  • Selecciona el restant d’opcions que desiges: imprimir descripcions, hores de finalisació, etc…
  • Fes clic en Imprimir. Recomanem que en lloc d’imprimir, faces clic en “Guardar com” i et crees un .pdf que podràs portar en el teu mòvil).

Si vols vore solament un llistat de tots els actes i no desiges imprimir-ho, lo mateix, fes clic en la pestanya “Agenda”. Si vols vore més actes d’els que apareixen, solament tens que fer clic sobre “Buscar més”.