Ací teniu els esbossos que se presentaren en la nostra Agrupació el 19 de decembre de 2021 en la X Exposició d’Esbossos de l’Agrupació i que se plantaran en les nostres demarcacions del 15 al 19 de març de 2022 i els premis obtinguts. Gràcies a tots i a totes per enviar-nos les fotografies.

Falla Murillo i Palomar

LEMA: “Patir com un dimoni”.
ARTISTE: Ximo Esteve.
SECCIÓ: 7ªA.

LEMA: “Hi ha una estoreta velleta…”.
ARTISTE: Sevior & Priol Arts.
SECCIÓ: 19ª.
PREMIS: 2n. Premi Secció i 1er. Premi Ingeni i Gràcia.

Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”

LEMA: “Casi res porta el diari”.
ARTISTE: Paco Torres.
SECCIÓ: 1ªB.
PREMIS: 1er. Premi Secció i 1er. Premi Ingeni i Gràcia.

LEMA: “ASTRONOmía TUYA”.
ARTISTE: Emilio Tamarit i Simón.
SECCIÓ: 4ª.
PREMIS: 2n. Premi Secció i 3er. Premi Ingeni i Gràcia.

Falla Bolseria Tros-Alt

LEMA: “PokerFace”.
ARTISTA: Art en Foc (Enrique Iborra i Jesús de la Hoz).
SECCIÓN: 3ªA.
PREMIS: 1er. Premi Secció i 3er. Premi Ingeni i Gràcia.

LEMA: “El món d’Oliva”.
ARTISTE: Mario Pérez
SECCIÓ:.
PREMIS: 2n. Premi Secció i 3er. Premi Ingeni i Gràcia.

Falla Quart i Palomar

LEMA: “Enganyabobos”.
ARTISTE: Paco Torres.
SECCIÓ: 1ªA.
PREMI: 6xt. Premi Secció.

LEMA: “Bona nit”.
ARTISTE: Manuel José Blanco i Climent.
SECCIÓ:.

Falla Peu de la Creu – En Joan de Vilarrasa

LEMA: “Dona-li sentit a un contrasentit”.
ARTISTE: Ximo Martí.
SECCIÓ: 4ªC.
PREMIS: 2n. Premi Secció i 1er. Premi Ingeni i Gràcia.

LEMA: “¡¡¡¡AAAAAAAAH!!!! (No tingues por)”.
ARTISTE: Mario Pérez.
SECCIÓ: 12ª.
PREMIS: 1er. Premi Secció i 2n. Premi Ingeni i Gràcia.

Falla Plaça del Pilar

LEMA: “Jaque”.
ARTISTE: Paco Torres.
SECCIÓ: Especial.
PREMI: 2n. Premi Secció.

LEMA: “D’oca a oca (i tire perque em pertoca)”.
ARTISTE: Xavier Gurrea (Cap de Suro).
SECCIÓ:.
PREMIS: 3er. Premi Secció i 1er. Premi Ingeni i Gràcia.

Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual

LEMA: “Transport Faller”.
ARTISTE: Celso Sierra i Barberá.
SECCIÓ: 8ªB.

LEMA: “¿Y tu qué lligues?”.
ARTISTE: Celso Sierra i Barberá.
SECCIÓ: 21ª.
PREMI: 4rt. Premi Secció.

Falla Sant Vicent, Periodiste Azzati i Padilla

LEMA: “Esmorzar valencià”.
ARTISTE: Xavier Herrero i Martínez.
SECCIÓ: 1ªA.
PREMI: 12er. Premi Secció.

LEMA: “Sant Vicent Street & Cía”.
ARTISTE: Óscar Villada.
SECCIÓ: 2ª.
PREMI: 13er. Premi Secció.

Falla En Sendra – Plaça Coll “El Tro”

LEMA: “Una d’indis i vaquers”.
ARTISTE: María Teresa Meliá i Santamaria.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMIS: 3er. Premi Secció i 2n. Premi Ingeni i Gràcia.

LEMA: “Camvi clim”.
ARTISTE: María Teresa Meliá i Santamaría.
SECCIÓ: 21ª.
PREMI: 2n. Premi Secció.

Falla En Plom i Guillem de Castro

LEMA: “Conta’m un conte”.
ARTISTE: Óscar García i Cuesta.
SECCIÓ: 5ªB.
PREMI: 5nt. Premi Secció.

LEMA: “Menjar, menjar”.
ARTISTE: Juan A. Navarro i Guijarro.
SECCIÓ: 13ª.
PREMI: 7ím. Premi Secció.

Falla Guillem Sorolla i Recaredo

LEMA: “Units”.
ARTISTE: Daniel Barea.
SECCIÓ: 8ªA.
PREMIS: 1er. Premi Secció i 1er. Premi Ingeni i Gràcia.

LEMA: “Stop bullyng. ¡Tots a una veu!”
ARTISTE: Alejandro Cano i Hernández
SECCIÓ: 20ª.
PREMI: 2n. Premi Secció.

Falla Ribera i Convent de Santa Clara “Telefònica”

LEMA: “Que la fuerza te acompañe”.
ARTISTE: Carlos Carsí i García.
SECCIÓ: 1ªA.
PREMIS: 10ím. Premi Secció i 3er. Premi Ingeni i Gràcia.

LEMA: “La historia interminable”.
ARTISTE: Raúl García i Pertusa.
SECCIÓ: 2ª.
PREMI: 6xt. Premi Secció.