Falla Murillo i Palomar

Fundació: 1862 – Cens JCF: 8

Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”

Fundació: 1949 – Cens JCF: 10

Falla Bolseria Tros–Alt

Fundació: 1858 – Cens JCF: 15

Falla Quart i Palomar

Fundació: 1855 – Cens JCF: 17

Falla Peu de la Creu – En Joan de Vilarrasa

Fundació: 1874 – Cens JCF: 29

Falla Plaça del Pilar

Fundació: 1953 – Cens JCF: 34

Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual

Fundació: 1900 – Cens JCF: 36

Falla Sant Vicent – Periodiste Azzati i Padilla

Fundació: 1917 – Cens JCF: 89

Falla En Sendra – Plaça Coll “El Tro”

Fundació: 1940 – Cens JCF: 92

Falla En Plom i
Guillem de Castro

Fundació: 1947 – Cens JCF: 167

Falla Guillem Sorolla
i Recaredo

Fundació: 1888 – Cens JCF: 196

Falla Ribera – Convent Santa Clara “Telefònica”

Fundació: 1972 – Cens JCF: 242

Ubicació dels seus casals i el lloc de la plantà de les seues falles: