Falla Murillo i Palomar
Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”
Falla Bolseria Tros–Alt
Falla Quart i Palomar
Falla Peu de la Creu – En Joan de Vilarrasa
Falla Plaça del Pilar
Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual
Falla Sant Vicent – Periodiste Azzati i Padilla
Falla En Sendra – Plaça Coll “El Tro”
Falla En Plom i
Guillem de Castro
Falla Guillem Sorolla
i Recaredo
Falla Ribera – Convent Santa Clara “Telefònica”