Falleres Majors i Presidents de les Falles de l’Agrupació de l’eixercici 2023-2024.

FM: Raquel Nieto i Biot
JG: Joaquín Vilar i Gutiérrez i Teresa Real i Panisello

FMI: Martina Cuesta i Pla
PI: Nicolás Gil i Bada
FM: Maya Maz i Valle
P: Carlos Vicent i Andrés
PI: José Manzanaro i Llopis
P: Carlos Vicente i Adrián
FMI: Sofía Olmos i Company
PI: Benjamín Buedo i Dahm
FM: Laura Ballester i Rodas
JG: Javier Sebastián i Cebrián i Antonio Miró i Carrasquer
FMI: Mar Navarro i Bosch
PI: Alejandro Giménez i Anchel
FM: Irene Moret i Longás
P: Ana M. Esteban i Cremades

FMI: Martina Polo i García
PI: José Vizcaino i Moreno
FM: Nuria Blasco i Raimundo
P: José Javier López i Llop

FMI: Mari Carmen Vila i Galiana
FM: Amanda María Esqueta i Navalón
P: Celso Sierra i Barberá

FMI: María Pastor i Blasco
PI: Sento Jarque i Mellado
FM: Julia Martinez i Egea
P: Miguel Ángel del Barrio i de la Torre

FMI: Aroa Minguez i Pinto
FM: Raquel Melero i Zornoza
P: Juan Bugeda i Collado

FM: Paloma Raga i Tomás
P: César Serra i Martínez
FMI: Nela Martínez i Pastor
FM: Amparo Vergara i Gisbert
P: Carlos Berriales i Arlandis

FMI: Valeria Muñoz i Renau 
PI: Ferrán Soriano i Vañó
FM: Marta Vilaplana i Nieves
P: Jorge Gracia i Peñarrocha