icono-historia

En 1984-1985, es va formar definitivament el Sector El Pilar Sant Francesc en 13 comissions, gràcies a un anteproyecte de l’Ajuntament que va convertir el Sector Quint i el Sector del Mercat en el Sector del barri 1.4 El Pilar i el Sector del barri 1.6 Sant Francesc que acabaren juntant-se.

Les 13 falles que en l’any 1985 van formar el Sector El Pilar Sant Francesc foren les següents:

Falla Murillo i Palomar, Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”, Falla Bolseria Tros–Alt, Falla Quart i Palomar, Falla Peu de la Creu–En Joan de Vilarrasa, Falla Plaça del Pilar, Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual, Falla Sant Vicent-Periodiste Azzati i Padilla, Falla Pintor Domingo i Guillem de Castro, Falla En Sendra–Plaça Coll “El Tró”, Falla En Plom i Guillem de Castro, Falla Guillem Sorolla i Recaredo i Falla Ribera–Convent Santa Clara “Telefònica” i que fins hui no ha canviat.

Des de els seus inicis, fins ara hem tingut, 11 Delegats del Sector. Ells són:

 1. Dionisio Piquer i Maru, 1985, Falla Pintor Domingo–Guillem de Castro.
 2. José Blasco i Ventura, 1985-1986, Falla En Plom i Guillem de Castro.
 3. Feliciano Armero i Pérez, 1985-2007, Falla Peu de la Creu–En Joan de Vilarrasa.
 4. José Manuel Izquiero i Campos, 1986-1996, Falla Bolseria Tros–Alt.
 5. Manuel Niza i Calatayud, 1987-2011, Falla En Plom i Guillem de Castro.
 6. Jose Ignacio Llorca i Pallás, 1997, Falla Sant Vicent–Periodiste Azzati i Padilla.
 7. Fernando Polo i Calvo, 2001-2015, Falla Bolseria Tros–Alt.
 8. Daniel Lloret i Serra, 2008-2019, Falla Ribera–Convent Santa Clara “Telefònica”.
 9. José Lloret i Gil, 2012-2026: Falla Sant Vicent–Periodiste Azzati i Padilla.
 10. Amparo Castelló i Asensio, 2016-2027, Falla Ribera–Convent Santa Clara “Telefònica”.
 11. Inma Chuliá i Cantó, 2020-2025, Falla Quart-Palomar.

En l’eixercici 1991-1992 es va crear l’Agrupació El Pilar San Francesc (AEPSF), per a organisar actes propis, festius i culturals, sense l’obligació de pertànyer al Sector El Pilar Sant Francesc i per a aprofitar la subvenció que donava Junta Central Fallera.

Hi ha que dir que el motor fonamental per a la creació de l’Agrupació va ser la Penya la Gamba, que va ser creada en l’any 1982, la qual ya organisava actes propis per a les Falleres Majors.

12 de les 13 comissions que estaven en el Sector El Pilar Sant Francesc varen ser les falles que integraren l’Agrupació. Estes són:

Falla Murillo i Palomar, Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”, Falla Bolseria Tros–Alt, Falla Quart i Palomar, Falla Peu de la Creu–En Joan de Vilarrasa, Falla Plaça del Pilar, Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual, Falla Pintor Domingo–Guillem de Castro, Falla En Sendra–Plaça Coll “El Tró”, Falla En Plom–Guillem de Castro, Falla Guillem Sorolla i Recaredo i Falla Ribera–Convent Santa Clara “Telefònica”.

En tots estos anys, han hagut altes i baixes, com és normal, encara que seguim sent 12 comissions.

En l’any 2014 la Falla Sant Vicent–Periodiste Azzati i Padilla, abandonava l’Agrupació del Centre i formava part, oficialment, de la nostra Agrupació, encara que sempre va contribuir econòmicament en nosatres i per eixe motiu sempre varen ser el Sector-Agrupació El Pilar Sant Francesc.

En l’any 2016, la Falla Pintor Domingo i Guillem de Castro abandonava la nostra Agrupació, deixant aixina de ser el mateix número de comissions en el Sector que en l’Agrupació, i per eixe motiu ara el Sector es diferencia de l’Agrupació.

Hui en dia, l’Agrupació El Pilar Sant Francesc està formada per les següents comissions:

 1. Falla Murillo i Palomar.
 2. Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”.
 3. Falla Bolseria Tros–Alt.
 4. Falla Quart i Palomar.
 5. Falla Peu de la Creu–En Joan de Vilarrasa.
 6. Falla Plaça del Pilar.
 7. Falla G. de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual.
 8. Falla Sant Vicent–Periodiste Azzati i Padilla.
 9. Falla En Sendra–Plaça Coll “El Tró”.
 10. Falla En Plom i Guillem de Castro.
 11. Falla Guillem Sorolla i Recaredo.
 12. Falla Ribera–Convent Santa Clara “Telefònica”.

Des de l’any 1992 fins ara, l’any 2025 (34 anys), hem tingut 10 Presidents de l’Agrupació.

 1. José V. Camany i Ara, 1991-92, 1992-93, 1993-94 (3 anys), Falla Plaça del Pilar.
 2. Benjamín Forneli Navarro, 1994-95 (1 any), Falla En Plom i Guillem de Castro.
 3. Miguel M. Marina i Ferrero, 1995-96 i 1996-97 (2 anys), Falla En Sendra–Plaça Coll.
 4. Manuel A. Guitarte i Bulls, 1997-98 (1 any), Falla En Sendra–Plaça Coll.
 5. Francisco Ballesteros i García, del eixercici 1998-99 al 2003-04 i 2007-08 (7 anys), Falla En Plom i Guillem de Castro.
 6. Daniel Lloret i Serra, 2004-05, 2005-06 i 2006-07 (3 anys), Falla Ribera–Convent Santa Clara “Telefònica”.
 7. Vicente Roig i Marzal, 2008-09, 2009-10 i 2010-11 (3 anys), Falla Bolseria Tros–Alt.
 8. Francisco Carbonell i Llosá, 2011-12 i 2012-13 (2 anys), Falla Avinguda de l’Oest.
 9. Javier Tebar i Valero, del eixercici 2013-14 al 2022-23 (10 anys), Falla Quart i Palomar.
 10. José Felipe Villanueva i López, 2023-24 i 2024-25 (2 anys), Falla Ribera-Convent Santa Clara “Telefònica”.

També hem tingut càrrecs en Junta Central Fallera, de fet, hem tingut 2 Secretaris Generals: José Manuel Izquierdo i Campos, de 1990 fins 1995 de la Falla Bolseria Tros–Alt i a Donís Martín i Albizua, de 1996 fins 2003, de la Falla Peu de la Creu–En Joan de Vilarrasa.

El 8 de març de 2023 les falles de l’Agrupació El Pilar Sant Francesc varen escomençar els tràmits per a passar a ser la Federació de Falles El Pilar Sant Francesc.

També podem estar molt orgullosos de dir que hem tingut, fins ara, un total de 48 chiques en les Corts d’Honor de les Falleres Majors de Valéncia (fent clic ací podràs vore un llistat de totes elles), 22 majors, 26 infantils i 2 Falleres Majors de Valéncia, en 1996, Elena Muñoz i Carpi, de la Falla Ribera-Convent Santa Clara “Telefònica” i en 2009, Marta Agustín i Ferrando, de la Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters”. Hi ha que mencionar que, Mª Amparo Martín i Moret que pertany a la Falla Peu de la Creu–En Joan de Vilarrasa va ser Fallera Major Infantil de Valéncia en l’any 1984, pero en eixe moment pertanyia a la Falla Doctor Sanchis Bergón-Túria del Sector Botànic-La Pechina i no al nostre, el Sector El Pilar Sant Francesc.

El 21 de giner de 2009, el nostre Sector-Agrupació va celebrar en “Noches de Bohemia” el seu 25 Aniversari.

Tota l’informació ací relatada s’ha tret del Llibret de l’any 2009 i ha segut actualisada fins hui per Inma Chuliá. Qualsevol error que vejau, per favor, maneu un correu electrònic a info@pilarsantfrancesc.es i serà corregida de seguida. ¡Gràcies!