Entre els mesos de setembre i octubre de 2020, en el Casal de la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual, es varen disputar les partides de la Fase Sector dels Campeonats de Junta Central Fallera de Truc, Parchís i Dominó.

Les Falles que es varen inscriure al Campeonat de Truc, el qual es va disputar el 21/9 i el 25/9 varen ser les següents: Falla Murillo i Palomar, Falla Avinguda de l’Oest, Falla Quart i Palomar, Falla Plaça del Pilar i la Falla G. Castro-Triador. Despuix de disputar totes les jornades, va haver un empat a 3 partides guanyades entre la Falla Avinguda de l’Oest i la Falla G. Castro-Triador.

Una volta es va jugar la partida de desempat, es varen proclamar CAMPEONS DE TRUC DEL SECTOR EL PILAR SANT FRANCESC, la parella de la FALLA AVINGUDA DE L’OEST “ELS VELLUTERS” formada per Alejandro Vicent i Manolo Pallás.

Les Falles que es varen inscriure al Campeonat de Parchís, el qual es va disputar del 29/9 al 30/9 varen ser les següents: Falla Murillo i Palomar, Falla Avinguda de l’Oest, Falla En Sendra-Plaça Coll, Falla Guillem Sorolla i Recaredo, Falla Sant Vicent-Periodiste Azatti i la Falla Ribera-Convent Santa Clara “Telefònica”.

Despuix de jugar totes les jornades, es varen proclamar CAMPEONES DE PARCHÍS DEL SECTOR EL PILAR SANT FRANCESC, la parella de la FALLA EN SENDRA – PLAÇA COLL formada per María José Melero i Mª Ángeles Ortiz.

Les Falles que es varen inscriure al Campeonat de Dominó, el qual es va disputar el 8/10, varen ser les següents: Falla Murillo i Palomar, Falla Avinguda de l’Oest, Falla Plaça del Pilar i la Falla G. Castro – Triador. Despuix de jugar les jornades, es va produir un triple empat que es va disputar el mateix dia entre les Falles Murillo i Palomar, Avinguda de l’Oest “Els Velluters” i G. Castro-Triador.

Despuix de jugar el desempat, es varen proclamar CAMPEONS DE DOMINÓ DEL SECTOR EL PILAR SANT FRANCESC, la parella de la FALLA AVINGUDA DE L’OEST “ELS VELLUTERS” formada per Isabel Fernández i Carlos Vicent.

Els farolillos rojos dels tres campeonats són els següents:
CAMPEONAT DE TRUC: Falla Murillo i Palomar
CAMPEONAT DE PARCHÍS: Falla Sant Vicent – Periodiste Azatti
CAMPEONAT DE DOMINÓ: Falla Plaça del Pilar

0Shares

Deixa un comentari

La direcció electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats en *